fbpx

KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO TAISYKLĖS

UAB „RNDV LOGISTICS“

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Keleivių ir bagažo vežimo taisyklės (toliau – šios taisyklės) nustato keleivių ir bagažo vežimo organizavimo ir vykdymo tvarką UAB „RNDV Logistics“ (toliau – Vežėjas) teikiamoms vežimo paslaugoms.
 2. Šios taisyklės yra taikomos keleivių vežimui autobusais ir mikroautobusais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais Lietuvos Respublikos teritorijoje bei tarptautinio susisiekimo maršrutais.
 3. Šios UAB „RNDV Logistics“ keleivių vežimo taisyklės sudarytos vadovaujantis LR susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-223 patvirtintomis Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklėmis.

 

BILIETŲ PARDAVIMAS IR GRĄŽINIMAS

 1. Bilietas yra sutartis tarp Keleivio ir Vežėjo, kuri suteikia teisę Keleiviui pasinaudoti transporto priemone bei Vežėjo teikiamomis paslaugomis tiktai biliete nurodytam maršruto reisui ir sutartomis sąlygomis.
 2. Bilietas yra vardinis ir sumokėdamas už bilietą, Keleivis tuo pačiu patvirtina, kad yra susipažinęs su bilietų pardavimo sąlygomis  ir vežimo taisyklėmis.
 3. Bilietų pardavimo vietos:

6.1. Internetu adresu www.sprintline.eu, elektroniniu paštu travel@sprintline.eu arba telefonu +370 (46) 397777.

6.2. Vežėjo biure Klaipėdoje (adresu Baltijos pr. 8B, Klaipėda).

6.3. Iš vairuotojo prieš pat kelionę. Bilietai parduodami tik jei autobuse yra likusių laisvų vietų, atsiskaityti galima tik grynais pinigais, vietine valiuta.

 1. Bilietų kainas skirtingose, Vežėjui priklausančiose, pardavimo vietose (biure ir pas vairuotoją) Vežėjas nustato savo nuožiūra.
 2. Keleivis, atsisakęs įsigyti bilietą (bagažo kvitą), išlaipinamas iš transporto priemonės.
 3. Pirkdamas bilietą, Keleivis turi Vežėjui pateikti šiuos duomenis:

9.1. vardą, pavardę,

9.2. kontaktinį telefoną,

9.3. elektroninio pašto adresą (kai perkama internetu),

9.4. norimos kelionės datą ir išvykimo laiką.

 1. Jei bilietas perkamas vaikui, kuriam reikalinga vaikiška kėdutė, informaciją Pirkėjas privalo nurodyti likus ne mažiau nei 24 valandoms iki kelionės pradžios. Pirkėjas pastabų skiltyje privalo nurodyti vaiko amžių ir svorį.
 2. Keleivis yra atsakingas už 9 ir 10 punkte pateikiamų duomenų teisingumą.

 

 1. Bilietų keitimas / atšaukimas, pinigų grąžinimas:

12.1. Vežėjas pinigų už bilietą negrąžina, jei kelionė neįvyko dėl to, kad pats Keleivis neatvyko į keleivių laipinimo vietą  laiku ir nepasinaudojo paslauga.

12.2. Keleivis gali atšaukti kelionę ir susigrąžinti visus pinigus jei iki nurodyto išvykimo laiko liko ne mažiau kaip 24 valandos. Kitu atveju pinigai už nepanaudotą / atšauktą bilietą nėra grąžinami.

12.3. Keleivis gali keisti biliete nurodytą kelionės datą / laiką / kryptį, jei pasirinktame reise yra laisvų vietų, sumokėdamas tik kainų skirtumą, jei toks atsiranda. Jei kelionė keičiama likus ne mažiau kaip 24 valandoms, grąžinama visa kelionės bilieto suma. Kitu atveju pinigai negrąžinami. Kelionės keitimas prilyginamas kelionės atšaukimui.

12.4. Jei dėl Vežėjo kaltės autobusas negali išvykti į reisą arba jei reisas buvo nutrauktas dėl autobuso techninio gedimo, Vežėjas kuo greičiau organizuoja autobuso pakeitimą kitu. Be to, Vežėjas užtikrina, kad:

12.4.1. Jei dėl šiame punkte išvardintų priežasčių atvykimas į paskirties vietą vėluoja bent 2 valandas, Keleiviui pateikus raštišką prašymą, jam kompensuojama 50% bilieto kainos.

12.4.2. Jei dėl šiame punkte išvardintų priežasčių atvykimas į paskirties vietą vėluoja bent 5 valandas, Keleiviui pateikus raštišką prašymą, jam kompensuojama 100% bilieto kainos.

12.4.3. Jei autobusas neišvyko į reisą dėl Vežėjo kaltės, Keleiviui pateikus raštišką prašymą, jam grąžinama 100% bilieto vertės.

 

KELEIVIŲ ĮLAIPINIMAS, VEŽIMAS, IŠLAIPINIMAS

 1. Keleiviai įlaipinami ir išlaipinami iš anksto numatytose Keleivių įlaipinimo/išlaipinimo vietose, kurios nurodytos internetinėje svetainėje
 2. Įlipti į transporto priemonę pirmumo teisę turi bilietus įsigiję keleiviai, neįgalieji, keleiviai su mažamečiais vaikais, nėščios moterys, senyvo amžiaus keleiviai.
 3. Aklasis turi teisę važiuoti keleivinėmis kelių transporto priemonėmis su šunimi vedliu tik turėdamas dokumentus, kuriuose nurodoma šuns sveikatos būklė ir skiepų žymos. Šuo vedlys vežamas nemokamai ir neturi užimti sėdimos vietos. Tokiu atveju šių taisyklių 16 punkte numatytas reikalavimas, vežti gyvūnus taroje, netaikomas.
 4. Naminius gyvūnus galima vežti tik transportavimui pritaikytuose narvuose.
 5. Naminiai gyvūnai bagažo skyriuje vežami taikant papildomą sutartinį mokestį.
 6. Maži naminiai gyvūnai, transportavimui pritaikytuose narvuose, kurių matmenys neviršija 40 × 38 × 61, gali būti vežami autobuso salone, jei neužima papildomos vietos.
 7. Didesni naminiai gyvūnai gali būti vežami salone transportavimui skirtuose narvuose, tačiau jiems būtina pirkti atskirą Keleivio bilietą įprasta kaina.
 8. Už naminių gyvūnų sveikatą atsako Keleivis. Vežėjas neprisiima atsakomybės už naminių gyvūnų patirtus sužalojimus kelionės metu bagažo skyriuje ar autobuso salone.
 9. Jeigu Keleivis paslėpė gyvūną ir jis buvo pastebėtas po įlaipinimo, Vežėjas turi teisę išlaipinti Keleivį artimiausioje stotelėje.

 

VEŽĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Vežėjas neatsako už autobuso vėlavimus ir atsilikimus nuo grafiko, jei vėlavimai atsirado dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo Vežėjo valios (įskaitant, bet neapsiribojant: nepalankios oro sąlygos, transporto spūstys, kelio remonto darbai, valstybės organų veikla, eilės pasienyje, muitinės bei pasų kontrolė ir t.t.), taip pat ir pačių Keleivių veiklos, kuri trukdo Vežėjui atlikti savo darbą, taip pat dėl kitų priežasčių, kurių Vežėjas, nežiūrint pastangų, negalėjo numatyti ir išvengti.
 2. Vežėjas neatsako už autobuso salone Keleivio pamestus daiktus. Jei daiktai yra randami Vežėjo, šie yra administruojami 33, 34 ir 36 punktuose nurodyta tvarka.
 3. Vežėjas neatsako už Keleivio patirtus nuostolius, jei jie įvyko dėl autobuso vėlavimo arba kelionės atšaukimo, kai tai įvyko dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo Vežėjo valios (įskaitant, bet neapsiribojant: nepalankios oro sąlygos, transporto spūstys, kelio remonto darbai, valstybės organų veikla, eilės pasienyje, muitinės bei pasų kontrolė ir t.t.), taip pat ir pačių Keleivių veiklos, kuri trukdo Vežėjui atlikti savo darbą, taip pat dėl kitų priežasčių, kurių Vežėjas, nežiūrint pastangų, negalėjo numatyti ir išvengti.
 4. Vežėjas turi teisę:

25.1. išlaipinti keleivius, atsisakiusius sumokėti už važiavimą;

25.2. nepriimti arba išlaipinti neblaivius, su nešvariais drabužiais, su draudžiamu vežti bagažu ar kitaip pažeidžiančius šias taisykles keleivius artimiausioje bet kurio tipo stotelėje;

25.3. išlaipinti Keleivį, jei jo veiksmai kelia pavojų ar trukdo kitiems autobuso Keleiviams;

25.4. išlaipinti Keleivį, jei jis neturi sienos kirtimui reikalingų dokumentų arba jie nėra tinkamai įforminti;

25.5. laikinai nutraukti reguliarų reisą, esant neišvažiuojamiems keliams ir sunkioms meteorologinėms sąlygoms arba stichinių nelaimių metu;

25.6. reikalauti iš Keleivio atlyginti už apgadintą, išteptą, išpurvintą,  automobilio saloną, ar sėdimą vietą, pagal pateiktus remonto arba valymo kainą patvirtinančius dokumentus.

 1. Vežėjas privalo:

26.1 kelionės metu turėti ekipažo dokumentus ir pateikti juos kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant;

26.2 užtikrinti saugų keleivių, gyvūnų ir bagažo vežimą;

26.3. užtikrinti transporto priemonių švarą;

26.4. Įlaipinti/išlaipinti keleivius tik tam skirtose ir tinkamose vietose.

 

KELEIVIO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Keleivis turi teisę:

27.1 užimti nurodytą biliete vietų skaičių;

27.2. nemokamai vežti bagažą pagal šių taisyklių 29 ir 30  punktus;

27.3. grąžinti bilietą ir gauti už jį sumokėtus pinigus ar jų dalį šių taisyklių 12 punkte nurodytais atvejais;

 1. Keleivis privalo:

28.1. įsigyti bilietą;

28.2. saugoti bilietą iki kelionės pabaigos, pateikti juos ekipažui ar kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant;

28.3. pasirūpinti savo saugumu: jei yra laisvų sėdimų vietų – atsisėsti ir užsisegti saugos diržą, jeigu jis yra įrengtas;

28.4. laikytis nustatytos tvarkos;

28.5. kelionės metu turėti ir pateikti ekipažui ar kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant dokumentų originalus, patvirtinančius asmens tapatybę.

 

BAGAŽO VEŽIMAS, SAUGOJIMAS

 1. Transporto priemonės salone kiekvienas keleivis turi teisę vežtis, į bilieto kainą įskaičiuoto, vieno rankinio bagažo, kurio matmenys ne didesni kaip 45 × 35 × 20 cm (visų kraštinių suma ne didesnė nei: 100 cm), vienetą.
 2. Transporto priemonės bagažinėje galima vežti, į bilieto kainą įskaičiuotą, vieną bagažo, kurio matmenys ne didesni kaip 70 × 30 × 55 cm (visų kraštinių suma ne didesnė nei: 155 cm), vienetą. Antrą arba didesnį negu šie matmenys bagažo vienetą keleivis gali vežti tik tada, jei, baigus keleivių įsodinimą, bagažinėje lieka laisvų vietų.
 3. Bagažą į transporto priemonės bagažinę priima ir paskirties punkte išduoda ekipažas, pateikus bilietą.
 4. Transporto priemonėmis draudžiama vežti lengvai užsidegančias, sprogstančias, dvokiančias, gailias medžiagas, smailius, pjaunančius daiktus, ginklus, daiktus, kurie gali sutepti transporto priemonės apmušalus arba keleivių drabužius, griozdišką bagažą, trukdantį praeiti, gyvūnus be taros, taip pat medžiagas ir daiktus, išvardintus draudžiamų ES medžiagų sąraše.
 5. Vežėjas saugo autobuse paliktą bagažą, taip pat autobuse rastus daiktus (išskyrus greitai gendančius produktus, kurie saugomi iki 24h) 1 mėnesį. Rasti daiktai saugojami Vežėjo biure Baltijos pr. 8B, Klaipėdoje.
 6. Jeigu per 30 parų savininkas bagažo neatsiima, Vežėjas turi teisę bagažą realizuoti. Savininkui atvykus atsiimti daiktų, daiktai grąžinami tik atlyginus daikto išlaikymo ir kitas su rastu daiktu susijusias išlaidas, jei tokių buvo.
 7. Autobuso bagažinėje draudžiama vežti bagažą, kuris nepriklauso nei vienam Keleiviui.

 

 

KELEIVIŲ ATSAKOMYBĖ

 1. Už šių taisyklių pažeidimus vežėjai, ekipažai ir keleiviai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas keleivio neatleidžia nuo pareigos įsigyti bilietą (bagažo kvitą), t. y. sumokėti už vežimą.

Sekite mūsų naujienas

Geriausi pasiūlymai jūsų pašto dėžutėje